Övriga produkter

Vårt företag har en lång historia som importör av hushållsartiklar. Vårt "systerföretag" Kotilaakso Oy är nu den huvudsakliga marknadsföraren av dessa produktgrupper.

 

Euro-Center kommer i fortsättningen att, förutom att importera husdjurstillbehör, även ta in hushållsartiklar som inte marknadsförs av Kotilaakso. Vi har ett omfattande nätverk av leverantörer, så berätta vad du behöver och vi levererar!